Máy tính DF-120

500.000  450.000 

  • – Loại máy: Máy tính khoa học phổ thông


  • – Số hiển thị: 12


  • – Mô tả khác: Màn hình lớn dễ dàng đọc dữ liệu.Sử dụng 2 nguồn năng lượng: pin và mặt trời.Phím cuốn đảm bảo không mất dữ liệu khi làm việc với tốc độ cao.Bề mặt kim loại bền,có nhóm lệnh chức năng.