Máy tính JS-40TVN

995.000  380.000 

Được thiết kế và chế tạo để mang lại hiệu suất cao.

  • Máy tính có HIỆU SUẤT CAO
  • Loại để bàn gọn nhẹ
  • 21(C) × 109(R) × 176(D) mm